Abstrakt fara

Abstrakt fara – ett agerande i enskilt fall som kan anses utsätta andra för risk att skadas trots att fara inte förlegat just då, exempelvis vårdslöshet i trafik.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *