Inbördes testamente mellan makar

Inbördes testamente mellan makar

Inbördes testamente mellan makar – Ett inbördes testamente används främst när två personer ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra. Med ett inbördes testamente kan äkta makar säkra en bättre tillvaro för den efterlevande maken. Ett inbördes testamente mellan makar är extra viktigt om någon av makarna har särkullbarn. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett inbördes testamente för makar!

Läs mer om inbördes testamente här på Juridik På Internet!