Etikettarkiv: resning

Resning

Resning

Resning – Resning är en av få möjligheter som finns att ändra en lagakraftvunnen dom att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om och beviljas resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

Läs mer om resning här: http://www.aklagare.se/Om-oss/Riksaklagaren/Hogsta-domstolen/Resning/

Läs mer