Allmänna förvaltningsdomstolar

Allmänna förvaltningsdomstolar – Till de allmänna förvaltningsdomstolarna hör förvaltningsrätt, kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen. De allmänna förvaltningsdomstolarnas uppgift är att lösa tvister mellan den enskilde och det allmänna, exempelvis stat och kommun.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *