Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning

Tredimensionell fastighetsbildning – Från och med 1 januari 2004 är tredimensionell fastighetsbildning möjlig inom svensk fastighetsrätt. Tredimensionell fastighetsbildning innebär att fastigheter kan avgränsas i höjd- och djupled så att olika våningsplan i samma byggnad kan ha olika ägare.

Med tredimensionell fastighetsbildning möjliggörs exempelvis att en befintlig kommersiell fastighet kan byggas på med våningar för bostadsändamål och att dessa våningar utgör en eller flera separata fastigheter. Likaså kan tunnlar och underjordiska anläggningar utgöra enskilda fastigheter.