Bostadsrätt

Inledning – Bostadsrätt

En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus. Medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger tillsammans hela fastigheten. Det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, och lokaler som exempelvis butiker och garage.

Bostadsrätt

Bostadsrätt, kallas ibland för insatslägenhet, är en upplåtelseform där medlemmarna i en bostadsrättsförening äger rätten att nyttja bostadslägenhet, lokal eller småhus mot ersättning för obegränsad tid under förutsättning att de förpliktelser man har mot föreningen uppfylls. När du köper en bostadsrätt så köper du egentligen inte en lägenhet utan en andel i en bostadsrättsförening. Detta ger dig i sin tur en rätt att nyttja en lägenhet i bostadsrättsföreningens fastighet. När en bostadsrätt är ny eller en hyresrätt ombildas till bostadsrätt säljs den av bostadsrättsföreningen. En sådan försäljning är en upplåtelse. Alla försäljningar därefter är överlåtelser med bostadsrättsinnehavaren som säljare.