Hindersprövning

Hindersprövning

Hindersprövning – Innan man kan registrera partnerskapet måste man genom gå en hindersprövning, precis som vid ingående av äktenskap.

Den som inte är folkbokförd i Sverige ska i samband med hindersprövningsansökan kunna styrka sin identitet, sitt medborgarskap och sitt civilstånd.

Följande hinder finns, vilket man tar reda på genom en hindersprövning enligt svensk lag:

  •  Ålder – Du som är under 18 år får inte ingå registrerat partnerskap. Detta krav är ovillkorligt för att ingå partnerskap
  •  Släktskap – Är ni nära släkt får ni inte ingå registrerat partnerskap, dvs om ni är släkt i rätt upp- och nedstigande led eller är  helsyskon. Registrering får inte heller ske beträffande halvsyskon utan tillstånd av myndighet.
  •  Du som redan är gift/registrerad partner får inte ingå registrerat partnerskap.
  •  Parterna måste vara av samma kön
  •  En av parterna måste ha sin hemvist i Sverige och vara medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge.  Om detta krav inte är uppfyllt krävs i stället att en av er har hemvist i Sverige sedan minst två år.

När hindersprövningen är klar utfärdar skattekontoret ett ”Intyg för registrering av partnerskap”. Detta intyg gäller i fyra månader och skall tas med till vigselförrättaren.