försäkringar

Vanliga frågor gällande försäkringar

Vilket försäkringsbolag skall jag välja?Det finns en hel del att tänka på när du skall teckna en försäkring. Du bör absolut jämföra olika försäkringsbolags försäkringslösningar, priser, villkor och självrisk.

Det är verkligen inte lätt men det kan vara ett av ditt livs absolut viktigaste beslut. För några år sedan skulle jag teckna en försäkring. Jag begärde att få läsa igenom försäkringsvillkoren innan jag beställde försäkringen. Svaret jag fick var att ”de inte jobbade så”. Det visade sig att det var försäkringsbolagets policy att inte lämna ut försäkringsvillkoren förrän efter försäkringen tecknats. Det är en minst sagt uppseendeväckande ”policy”. De ville alltså att jag skulle ingå ett avtal utan att veta villkoren…

Vad händer om jag betalar in försäkringspremien försent?

Det gäller olika regler om det är första premieinbetalningen eller om det rör sig om inbetalning av en förnyelsepremie. Första premieinbetalningen skall vara betald 14 dagar efter det att försäkringsbolaget skickade premieavin. Om du inte betalar din förnyelsepremie kan försäkringsbolaget säga upp din försäkring. Uppsägningen innebär inte att försäkringen upphöra att gälla omedelbart. Försäkringen fortsätter att gälla under minst 14 dagar efter den dag då försäkringsbolaget skickade uppsägningsunderrättelsen. Om du betalar in försäkringspremien innan dessa 14 dagar är till enda så fortsätter försäkringen att gälla. Slutligen vill jag påpeka att vissa försäkringar t.ex. reseförsäkringar inte börjar gälla förrän premien är inbetald.

Hur mycket kommer jag att få i försäkringsersättning?

Det är försäkringsbolaget som bestämmer hur du skall ersättas. De bedömer om den skadade egendomen skall repareras, ersättas med likvärdig vara eller ersättas kontant. Din skadeersättning baseras på den skadade egendomens skick vid skadetillfället. Om egendomen var ny har du stora möjligheter att få den ersatt till dess nuvärde. Men om egendomen är äldre ersätts du enligt försäkringsvillkorens avskrivningstabeller. För egendomsslag som inte finns upptagen i avskrivningstabellerna görs en bedömning av egendomens marknadsvärde.

Hur många försäkringar kan jag teckna?

Naturligtvis skall du inte teckna fler försäkringar än vad du behöver. Om du har flera olycksfallsförsäkringar kan du få invaliditetsersättning från flera försäkringsbolag. Detta gäller dock inte kostnadsersättningar. Om du exempelvis tecknat flera hemförsäkringar och ditt hus brinner ner, får du likväl bara ersättning från en av dina hemförsäkringar.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *