Entreprenadform

EntreprenadformEntreprenadform är ett avtal om hur ansvaret för projektering skall fördelas mellan byggherren/beställaren och entreprenörerna och hur ansvaret för entreprenadarbetet skall fördelas mellan inblandade entreprenörer.