Gatukostnadsersättning

GatukostnadsersättningGatukostnadsersättning är fastighetens andel av nybyggnadskostnaden för en gata.