Häktningsförhandling

Häktningsförhandling – En häktningsförhandling är en förhandling där åklagaren föredrar grunderna för sitt häktningsyrkande för rätten.