Mandattid

Mandattid – Madattiden är den tidsperiod för vilken någon som är folkvaldd är vald.