Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter

Bostadsrättsinnehavarens skyldigheter – Bostadsrättsinnehavaren är förpliktad att svara för underhållet av bostadsrätten. Denna underhållsplikt inkluderar exempelvis tapetsering, målning, underhåll av köksutrustning och badrumsinredning. I stort sett är bostadsrättsinnehavaren skyldig att underhålla allt i lägenheten utom elledningarna och VVS.

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att ge företrädare för bostadsrättsföreningen tillträde till lägenheten. Om bostadsrättsföreningen förvägras tillträde kan bostadsrätten förverkas.

En bostadsrättsinnehavare måste följa de ordningsregler som bostadsrättsföreningen beslutat om. Givetvis skall han se till att andra bostadsrättsinnehavare inte störs. Det är i stort samma regler som gäller som i ett hyresförhållande.