Avtalslagen

Avtalslagen (1915:218) reglerar hur man ingår ett avtal och vad som händer om någon av parterna bryter mot avtalet. Avtalslagen kompletteras av köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Avtalet är ett oumbärligt redskap för samhällsekonomin. Tänk så mycket svårare allt skulle vara om vi inte kunde ingå avtal med varandra.

Avtalslagen

Du ingår flera avtal om dagen utan att tänka på det. Allt från att köpa en liter mjölk i en livsmedelsbutik till köp av en affärsrörelse är beroende av att vi kan sluta avtal med varandra. Avtal kan vara både skriftliga och muntliga. Ibland kan dock lagstiftaren kräva skriftlig form för vissa typer av avtal. Detta gäller t.ex. vid köp av fastighet. Även om inte lagen kräver skriftlig form så är naturligtvis alltid skriftliga avtal att föredra ur bevissynpunkt.

Av alla de avtal som vi ingår dagligen är det bara ett fåtal som orsakar stridigheter mellan avtalsparterna. Det kan dock orsaka betydande ekonomiska och personliga problem när motparten inte uppfyller sina förpliktelser. Många av dessa problem kan emellertid undvikas eller lindras.

På Juridiska Dokument kan du enkelt ladda ner de avtal du behöver!