Strafflagen

StrafflagenStrafflagen ersatte 1864 Straffbalken och Missgärningsbalken i 1734 års lag. Strafflagen upphörde att gälla 1 januari 1965 då Brottsbalken trädde i kraft.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *