Etikettarkiv: ärekränkning

Förtal

Förtal

Förtal – Person som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt handlingssätt kan göra sig skyldig till förtal.

Brottsbalken 5 kap, 1§:
”Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter.

Var han skyldig att uttala sig eller var det eljest med hänsyn till omständigheterna försvarligt att lämna uppgift i saken, och visar han att uppgiften var sann eller att han hade skälig grund för den, skall ej dömas till ansvar.”

Läs mer