Etikettarkiv: faktiskt fel

Abstrakt fel

Abstrakt fel

Abstrakt fel – ett abstrakt fel  föreligger om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Med detta menas att fastigheten avviker från vad som i allmänhet kan förväntas vara normal standard för en fastighet av motsvarande ålder och utförande.

De abstrakta felen delas in i två grupper:

  • Fel som säljaren haft vetskap om vid fastighetens försäljning.
  • Dolda fel som varken säljaren eller köparen kände till vid fastighetens försäljning.

Läs mer om fastighetsrätt här på Juridik På Internet!

Läs mer

Faktiskt fel

Faktiskt fel

Faktiskt fel – Ett faktiskt fel  föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fasighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader.

Läs mer om faktiskt fel i vår sektion om fastighetsrätt!

Läs mer