Etikettarkiv: dolda fel

Fel i fastighet

Fel i fastighet

Fel i fastighet

Fel i fastighet – När en fastighet har överlåtits uppstår ofta efter en tid tvist mellan köpare och säljare avseende fel som köparen upptäckt efter sitt tillträde av fastigheten. Många gånger rör det sig om allvarliga fel som kostar mycket pengar att åtgärda. Köparen vill då självfallet ha ersättning av säljaren.

Läs mer

Abstrakt fel

Abstrakt fel

Abstrakt fel – ett abstrakt fel  föreligger om fastigheten avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Med detta menas att fastigheten avviker från vad som i allmänhet kan förväntas vara normal standard för en fastighet av motsvarande ålder och utförande.

De abstrakta felen delas in i två grupper:

  • Fel som säljaren haft vetskap om vid fastighetens försäljning.
  • Dolda fel som varken säljaren eller köparen kände till vid fastighetens försäljning.

Läs mer om fastighetsrätt här på Juridik På Internet!

Läs mer

Dolda fel

Dolda fel

Dolda felDolda fel är fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning. Köparen har en ganska långtgående undersökningsplikt för vilken  redogörs för  nedan.

Ett fel anses inte dolt om:

  • Köparen borde upptäckt felet vid en noggrann undersökning av fastigheten.
  • Köparen haft anledning att räkna med felet. Generellt kan sägas att ju äldre byggnaden är desto fler fel får en köpare räkna med.
  • Köparen betalat ett relativt lågt pris för fastigheten. Då får köparen räkna med att eventuella dolda fel är avräknade från köpeskillingen.

När man tar ställning till om ett abstrakt fel föreligger utgår man således från att fel eller brister utöver vad som normalt brukar finnas i fastigheter av motsvarande typ och ålder, inte skall accepteras.

 

Läs mer