Etikettarkiv: inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente är ett testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Inbördes testamente används främst när två personer, som lever i en relation, ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

Läs mer

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn

Inbördes testamente särkullbarn – Om någon av makarna har särkullbarn och vill skydda den efterlevande maken mot särkullbarns laglottskrav så måste de skriva ett inbördes testamente för detta ändamål. Det är en utbredd missuppfattning att makarna bara kan testamentera all sin kvarlåtenskap till sin äkta hälft och därmed göra sina särkullbarn arvslösa. Lagstiftningen tillåter inte detta utan skyddar särkullbarns arvsrätt. En förälders testamentsförordnande kan således inte inkräkta på särkullbarnets laglott.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är upprättat för makar med särkullbarn!

Det inbördes testamente som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är speciellt upprättat för makar med särkullbarn. Testamentet är upprättat av jurister och naturligtvis medföljer instruktioner för hur ni använder testamentet.

Ni kan även få ett inbördes testamente upprättat av Thorlund Juristbyrå som är speciellt anpassat efter era personliga förutsättningar och behov.

Besök Thorlund Juristbyrå för mer information!

Inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente – Ett inbördes testamente är ett testamente upprättat mellan två eller flera personer till varandras förmån.

Läs mer