Att hyra i andra hand

Att hyra i andra hand är ett alternativ om den du hyr av är seriös och går med på att skriva ett skriftligt andrahandskontrakt och har ett giltigt godkännande från sin hyresvärd att visa upp.

Viktigt är också att förstahandshyresgästen håller sig till det som är skrivet på kontraktet vad gäller hyran, dvs inte tar ut någon annan hyra än den ni har kommit överens om och inte heller tar ut oskäligt hög hyra om det är frågan om en hyreslägenhet. För bostadsrätter och villor gäller särskilda bestämmelser. Läs mer om vilken hyra hyresvärden får ta ut vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt.

Hyran bör du betala in på ett konto eller, om du betalar kontant, få ett kvitto på för att kunna redovisa vad du har betalat om det uppstår en tvist eller om du anser att du har betalat för hög hyra och vill få igenom en prövning av detta i hyresnämnden.
Innan du skriver på ett andrahandshyreskontrakt bör du göra en besiktning av lägenheten och skriva under ett besiktningsprotokoll tillsammans med din hyresvärd.

Trots att du är andrahandshyresgäst så har inte sin hyresvärd rätt att gå in i lägenheten utan din tillåtelse. Kom ihåg att teckna en hemförsäkring för din bostad!