Bouppteckning

Bouppteckning

Bouppteckning – Inom tre månader efter att en person har avlidit så måste en bouppteckning göras och lämnas in till skattemyndigheterna. Ordet bouppteckning innebär både själva handlingen och den förteckning över de tillgångar/skulder som finns i dödsboet.

Det är tillgångarna som finns vid dödsdagen som ingår i bodelningen.
Finns det inga eller mycket små tillgångar som inte omfattar fast egendom i ett dödsbo så kan det räcka med att en dödsboanmälan lämnas in till kommunens socialnämnd.

Läs mer om arvsrätt på Arv & Testamente!